Avís Legal

 

Denominació Social: Despatx i gabinet d'auditoria, S.L.P.

NIF: B-63118509

e-Mail: info@dga-auditors.com

Inscrita en el: Registre mercantil de Barcelona, Tom 35386, foli 172 full B-265966, inscripció 1ª

Nombre de domini: www.dga-auditors.com

Despatx i gabinet d'auditoria | Gutenberg, 3-13, 4B - Tel. 93 789 15 00 - 08224 TERRASSA | Eix Onze de Setembre, 46 baixos - Tel. 93 886 92 59 - 8500 VIC