DESPATX I GABINET D'AUDITORIA - PRESENTACIÓ

La nostra firma Despatx d’Auditoria, està dedicada a l’auditoria de comptes des de 1980, inicialment per auditors a títol individual amb personal col·laborador, tots ells amb experiència en el camp de l’auditoria i procedents d’empreses multinacionals d’aquest sector.

A partir de 1988 i amb l’entrada en vigor de la Llei d’auditoria, Despatx d’Auditoria obté un significatiu creixement, situant les oficines a Terrassa i Vic, atesa la proximitat a aquestes localitats de bona part dels nostres clients.

Posteriorment, es va constituir la societat actual DESPATX I GABINET D’AUDITORIA, S.L.P, per part dels socis Xavier Martínez Ribas, Josep Alemany Farré, Pau Martínez Rovira i Maria Carme Juvanteny Gorgals.

Des de els inicis ens hem dedicat exclusivament a l’auditoria de comptes, les seves possibles variants i treballs derivats estipulats en la vigent legislació mercantil.

Estem inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) amb el número 1528, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (Organisme dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda d’Espanya).

També estem inscrits al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i al Registre Oficial d’Economistes Auditors.

 

Despatx i gabinet d'auditoria | Gutenberg, 3-13, 4B - Tel. 93 789 15 00 - 08224 TERRASSA | Eix Onze de Setembre, 46 baixos - Tel. 93 886 92 59 - 8500 VIC Avís legal